ข้อมูลต่างๆของโรงเรียน

School Logo

ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในแบ่งเป็นช่อง 3 ช่อง  โดยรูปสามเหลี่ยมนั้น หมายถึง ความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน  โรงเรียนและชุมชน  ที่ต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูและหล่อหลอมเด็กให้เด็กเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ (แทนด้วยรูปหนังสือ) มีความสุขในการเรียนรู้ (แทนด้วยรูปหน้าเด็กยิ้ม) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม (แทนด้วยรูปดอกบัว) มีความรู้และมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

สีของโรงเรียน
สีฟ้า

ชั้นเรียนที่เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลปีที่ 3 (สำหรับชั้นเนอสเซอรี่ สามารถคลิกดูข้อมูลที่ link เนอสเซอรี่)

การรับนักเรียน
รับเฉพาะนักเรียน ไป –กลับ
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปี ขึ้นไป และ ระดับชั้นอนุบาล รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี

Morning Exercise (Medium)

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติของโรงเรียน
ผู้ปกครองไม่ควรให้นักเรียนใส่ เครื่องประดับมีค่า ติดตัวมาโรงเรียน เพราะอาจเกิดการสูญหายได้
ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน เช่น กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า กางเกงใน   ถุงเท้า ควรเขียนชื่อของนักเรียนติดไว้ทุกชิ้น เพื่อป้องกันการสูญหายหรือปะปนกัน
กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว หรือเป็นภูมิแพ้ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
กรณีที่นักเรียนป่วยหรือเป็นโรคที่ติดต่อง่าย  เช่น  หวัด  หัด  อีสุกอีใส  หรือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย  ผู้ปกครองไม่ควรนำนักเรียนมาโรงเรียน  เพื่อผู้ปกครองจะได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเพื่อป้องกันการติดต่อกับผู้อื่น หรือหากทางโรงเรียนพบว่านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อได้ง่ายดังกล่าว  ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับ  เพื่อผู้ปกครองจะได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดต่อไป

DSCF5702 (Medium)

การเปิดเรียน
เปิดเรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 15.00 น.
หลักสูตรเตรียมอนุบาลและอนุบาล มีระยะเวลาเรียนรวม 4 ปี
การเปิดภาคเรียน (โดยประมาณ)
ภาคเรียนที่ 1 : พฤษภาคม – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – มีนาคม

วันหยุด
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษเช่นเดียวกันกับวันหยุดของทางราชการ
วันหยุดประจำภาคเรียน
วันหยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

school bus (Medium)

ตารางกิจกรรมประจำวัน
7.30 –  8.15 น. สวัสดีทักทาย คุณครูสนทนากับเด็กๆและผู้ปกครอง
8.15 –  8.30 น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์  ทำสมาธิ
8.30 –  9.00 น. กายบริหาร
9.00 –  9.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง  และสำรวจสิ่งแวดล้อม
9.30 – 10.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างเช้าและดื่มนม
10.15 – 10.45 น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
10.45 – 11.15 น.   กิจกรรมสร้างสรรค์
11.15 – 11.45  น.   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ กิจกรรมเสรี
11.45 – 12.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเติมพลัง
12.15 – 12.30 น.   ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ เตรียมตัวเข้านอน
12.30 – 14.00 น.   พักกาย  พักใจ  นอนหลับผ่อนคลาย
14.00 – 14.30 น.   เก็บที่นอน  อาบน้ำ  แต่งตัว
14.30 – 14.45 น.    รับประทานอาหารว่างบ่ายและเครื่องดื่ม เพื่อเติมพลัง
14.45 – 15.00 น.    เกมการศึกษา และ เตรียมตัวกลับบ้าน

หมายเหตุ  -ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นเรียนอาจมีการสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณครูประจำชั้น ในระดับชั้นนั้นๆ

football at marketvillage (Medium)

อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
โรงเรียนมีบุคลากรจัดทำอาหาร และของว่าง โดยมุ่งเน้นที่ความสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการ เหมาะสมกับวัยและความต้องการของเด็ก  ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียนแบ่งเป็น  3  ช่วง

อาหารว่างเช้า (นมสด/โอวัลติน/นมถั่วเหลือง กับขนมหรือเบเกอร์รี่)
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1   : 9.30 น.
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3            : 10.00 น.

อาหารกลางวัน  (อาหารกลางวัน กับขนมหรือผลไม้)
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1   : 11.15 น.
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3            : 11.45 น.

อาหารว่างบ่าย (ขนม/ผลไม้/เบเกอร์รี่)
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1   : 14.30 น.
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3            : 14.30 น.

School Uniform (Medium) Athletic Uniform (Medium)

การแต่งกายของนักเรียน ชุดเครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนชาย
เสื้อสีขาว แขนสั้น คอบัวแหลม ปล่อยชาย  มีกระเป๋าด้านซ้าย  ปักตราโรงเรียนด้วยไหม สีน้ำเงิน หน้าอกด้านขวาปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ำเงิน และมีหูกระต่ายลายสก็อตสีกรมท่า  คล้องที่ปกเสื้อ
กางเกงขาสั้น  ลายสก็อตสีกรมท่า  เอวยางยืดด้านหลัง
ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น

นักเรียนหญิง
เสื้อสีขาว  แขนสั้น  คอบัวแหลม  ปล่อยชาย  มีกระเป๋าด้านซ้าย    ปักตรา โรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน  หน้าอกด้านขวาปัก ชื่อและนามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงิน  และมีโบว์ลายสก็อต      สีกรมท่า  คล้องที่ปกเสื้อ
กระโปรงสั้น  จีบรอบตัว  ลายสก็อตสีกรมท่า
ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น

การแต่งกายของนักเรียน ชุดพละ
เสื้อยืดสีฟ้าอ่อน คอปกสีขาว ขลิบริมแขนเสื้อสีขาว มีสกรีน   โลโก้โรงเรียนที่หน้าอกด้ายซ้าย
กางเกงขาสั้น  สีกรมท่า  เอวยางยืดด้านหลัง
ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าผ้าใบสีขาว

Loykrathong (Medium)

ด้านความปลอดภัย
ทางโรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักรียนทุกคน  ซึ่งสามารถทำเรื่องเบิกค่ารักษาได้ในวงเงินไม่เกิน  6,000  บาทต่อครั้ง  หากเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นกับนักเรียน ให้เก็บหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ไว้เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ทางโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เด็กนักเรียน โดยแพทย์จากโรงพยาบาล ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว  หรือ  เป็นภูมิแพ้  ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ธุรการและครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
หากทางโรงเรียนพบว่านักเรียนมีอาการไม่สบาย ตัวร้อน หรือมีอาการผิดปกติ ครูธุรการจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนไปพบแพทย์ทันที
กรณีที่นักเรียนไม่สบายเล็กน้อยและมียามารับประทาน  ให้เขียนชื่อนักเรียน  วิธีการใช้ยา  และเวลารับประทานติดไว้ที่ถุงยา  และแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง