โรงเรียนอนุบาลปรารถนาและปรารถนาเนอสเซอร์รี่
41/79  (อยู่ระหว่างซอยหัวหิน 7 และ ซอยหัวหิน 9) ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-547-363, 086-760-8863
โทรสาร  032-547-364
e-mail : pratthana_kin@yahoo.com
website : http://pratthana.ac.th